Krepitev tima

Paket Krepitev tima je namenjen zaposlenim in timom, ki želijo bolj povezati svoje člane in hkrati izboljšati njihovo medsebojno sodelovanje. Člani tima prevzemajo različne naloge, ki se med seboj povezujejo in dopolnjujejo.

KLJUČNI POUDARKI:

  • Tečaj osnov jadranja
  • Aktivnosti, ki zahtevajo dobro usklajenost in timsko delo (jadranje, priprava obrokov)
  • Timski izzivi, kjer je potrebno dobro sodelovanje vseh članov (npr. navigacijski izzivi)
  • Vodena samo-analiza timskega dela

 

MOŽNOST DODATNIH VSEBIN:

  • Predhodna analiza timskega dela
  • Dodatni timski izzivi v mestih (Zadar, Šibenik, Dubrovnik,..)
  • Zaključna moderacija s svetovanjem za nadaljnji razvoj tima

 

TRANJANJE:

2-3 dni oz. po dogovoru